Περισσότερες πληροφορίες για το 2nd Greek Corporate Governance Summit μπορείτε να διαβάσετε στο infokiosk